The certificate of the doctor

Reviews of the doctor

All articles by the doctor


Other doctors

Grizodub Evgeny Vasilyevich
Head doctor of the "MistoDent" network of dentistry centers
Ogurtsov Alexei Sergeyevich
Chief Physician of the Center of Digital Orthodontics "MistoDent"
Kaminsky Valery Valeryevich
Implant Surgeon
Bondarenko Roman Anatolievich
Dentist-surgeon, implantologist
Lata Igor Vyacheslavovich
Dental Surgeon
Goncharova Yana Yevgenyevna
Dentist-therapist
Finkevich Elena Alexandrovna
Acting Chief Physician of the chain of dental centers "MistoDent", therapeutic endodontist
Martynova Nina Arnoldovna
Pediatric Dentist
Natalia Vladimirovna Volchenko
Pediatric dentist, Candidate of Medical Sciences.
Tenyaeva Anna Vasilyevna
Orthopedic Dentist
Dolya Anna Viktorovna
Orthopedic dentist, Candidate of Medical Sciences
Khachikyan Arthur Arsenovich
Orthopedic Dentist
Dubinnik Elena Nikolaevna
Dentist-orthopedist
Volyansky Leonid Yuryevich
Head doctor of MistoDent Home Clinic Dental Center, orthopedic dentist
Litvinenko Ksenia Alexandrovna
Periodontal Hygienist
Kudelskaya Anastasia Vadimovna
Hygienist-Prodontologist
Shipilova Darina Alexandrovna
Pediatric Dentist
Luneva Ekaterina Vadimovna
Pediatric Dentist
Pustovalova Polina Sergeyevna
Dentist-therapist
Khachikyan Karina Arturovna
Dentist-therapist
Gasanova Ainura Balabekovna
Orthodontist Dentist