Consultation 14 €
Cataract surgery 300 €
LASIK laser vision correction using "thin flap" technology 550 €
Implantation of a VICH/VICM flexible posterior chamber phakic lens (STAAR) 1410 €
Phacoemulsification with ASPHERIC IOL implantation; Alcon (USA), Bausch&Lomb (USA), Carl Zeiss (Germany) 700 €

The certificate of the doctor

Reviews of the doctor

Lekarz jasno wyjaśnił mi sytuację
Chcę wyrazić moją szczerą wdzięczność lekarzowi za jego kompetencje, profesjonalizm i życzliwość. Lekarz jasno wyjaśnił mi sytuację, operacja (laser) zakończyła się sukcesem, a powrót do zdrowia jest szybki. Komunikacja jest komfortowa, co jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję pozostałym pracownikom kliniki za zrozumienie i troskę o pacjentów. Każdy wyraźnie wypełnia swoje obowiązki, jest przyjazny i energiczny. Wrażenie z całej kliniki jest jak najlepsze (organizacja, wygoda, czystość i porządek).
Ophthalmology Center "Excimer"
Villads Olesen (Randers, Dania)
The doctor clearly explained the situation to me
I want to express my sincere gratitude to the doctor for his competence, professionalism and goodwill. The doctor clearly explained the situation to me, the operation (laser) was successful and the recovery is fast. Communication is comfortable, which is very important to me. Thanks to other clinic staff for understanding and caring for patients. Everyone clearly fulfills their duties, friendly and energetic. The impression of the whole clinic is the best (organization, convenience, cleanliness and order).
Ophthalmology Center "Excimer"
Villads Olesen (Randers, Denmark)

All articles by the doctor


Other doctors

Prozhoga Sergey Anatolievich
Head doctor of the Excimer Eye Center in Kiev, ophthalmic surgeon, ophthalmologist of the highest category
Vasilega Inna Anatolievna
Ophthalmologist of the highest category
Varga Elena Yurievna
Leading specialist of pediatric department, ophthalmologist of the highest category
Vishtak Alyona Valerievna
Ophthalmic surgeon, ophthalmologist of the highest category
Krasutsky Andrey Viktorovich
Ophthalmic surgeon, ophthalmologist of the first category
Svishcheva Natalya Petrovna
Second category ophthalmologist, pediatric department, orthokeratologist
Kalymun Nadezhda Andreyevna
Ophthalmic surgeon, leading retinologist of the center, ophthalmologist of the highest category
Hashim Hisham Tarek
Ophthalmic Surgeon
Leichenko Julia Valentinovna
Ophthalmic surgeon, ophthalmologist of surgical and post-operative patients
Guzhva Elena Vladimirovna
Ophthalmologist for surgical and post-operative patients